Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

IČO: 69797111
Datová schránka: 96vaa2e

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 2 784 237 Kč 232 020 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 (leden - březen 2023) 331 826 Kč 110 609 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 (duben - prosinec 2023) 1 184 671 Kč 131 630 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 2 1 209 793 Kč 100 816 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 3 1 428 178 Kč 119 015 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 4 1 525 749 Kč 127 146 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 5 1 455 501 Kč 121 292 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 6 1 459 454 Kč 121 621 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 7 1 260 561 Kč 105 047 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 2 484 718 Kč 207 060 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 1 312 084 Kč 109 340 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 2 1 272 029 Kč 106 002 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 3 1 398 415 Kč 116 535 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 4 1 433 459 Kč 119 455 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 5 1 455 048 Kč 121 254 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 6 1 456 308 Kč 121 359 Kč mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 7 1 062 494 Kč 88 541 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 2 477 335 Kč 206 445 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 1 376 525 Kč 114 710 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 2 1 289 248 Kč 107 437 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 3 1 400 531 Kč 116 711 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 4 1 401 319 Kč 116 777 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 5 1 335 388 Kč 111 282 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 6 1 377 057 Kč 114 755 Kč mobilní telefon, stravenky
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 7 1 103 316 Kč 91 943 Kč mobilní telefon, stravenky
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 2 474 390 Kč 206 199 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 1 617 308 Kč 134 776 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 2 1 456 394 Kč 121 366 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 3 1 605 512 Kč 133 793 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 4 1 660 622 Kč 138 385 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 5 1 571 824 Kč 130 985 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 6 310 718 Kč 124 287 Kč Mobilní telefon
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 7 1 551 560 Kč 129 297 Kč Mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 2 242 336 Kč 186 861 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 1 1 619 190 Kč 134 933 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 2 1 358 209 Kč 113 184 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 3 1 682 228 Kč 140 186 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 4 1 578 229 Kč 131 519 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 5 1 667 488 Kč 138 957 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 6 980 479 Kč 122 560 Kč
Ředitel/ředitelka Územní pracoviště 7 1 652 890 Kč 137 741 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 1 965 021 Kč 163 752 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM 1 904 123 Kč 158 677 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ředitelka ÚZSVM platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových