Kancelář prezidenta republiky

IČO: 48136000
Datová schránka: 9hjaihw

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 1 1 835 301 Kč 305 884 Kč
Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 2 1 388 202 Kč 231 367 Kč
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 988 797 Kč 164 800 Kč
Ředitel Sekretariátu prezidenta republiky 759 095 Kč 126 516 Kč
Ředitel Sekce administrativní 819 433 Kč 136 572 Kč
Ředitel Odboru zahraničního 398 428 Kč 79 686 Kč
Ředitel Odboru tiskového 741 429 Kč 123 572 Kč
Ředitel Odboru spisové a archivní služby 458 235 Kč 76 373 Kč
Ředitel Odboru protokolu 691 121 Kč 115 187 Kč
Ředitel Odboru památkové péče 544 009 Kč 90 668 Kč
Ředitel Odboru legislativy a práva 617 400 Kč 102 900 Kč
Ředitel Odboru ekonomického 408 489 Kč 102 122 Kč
Ředitel Odboru analytického 594 395 Kč 99 066 Kč
Ředitel 1 349 187 Kč 116 396 Kč
Ředitel 2 700 739 Kč 116 790 Kč
Ředitel 3 709 404 Kč 118 234 Kč
Ředitel 4 472 956 Kč 78 826 Kč
Ředitel 5 813 551 Kč 135 592 Kč
Ředitel 6 300 614 Kč 100 205 Kč
Ředitel 7 398 142 Kč 132 714 Kč
Ředitel 8 702 383 Kč 117 064 Kč
Ředitel 9 448 184 Kč 112 046 Kč
Ředitel 10 698 898 Kč 116 483 Kč
Ředitel 11 702 555 Kč 117 093 Kč
Ředitel 12 200 885 Kč 100 443 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel Odboru analytického 1 506 205 Kč 125 517 Kč
Ředitel odboru legislativy a práva 1 711 220 Kč 142 602 Kč
Ředitel Odboru protokolu 1 484 053 Kč 123 671 Kč
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 1 483 015 Kč 123 585 Kč
Ředitel Odboru zahraničního 1 799 939 Kč 149 995 Kč
Ředitel Sekce administrativní 1 943 048 Kč 161 921 Kč
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky 1 595 477 Kč 132 956 Kč
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky 3 328 792 Kč 277 399 Kč
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 2 042 344 Kč 170 195 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel Odboru analytického 1 349 856 Kč 112 488 Kč
Ředitel odboru legislativy a práva 1 533 752 Kč 127 813 Kč
Ředitel Odboru protokolu 1 407 893 Kč 117 324 Kč
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 1 280 759 Kč 106 730 Kč
Ředitel Odboru zahraničního 1 645 141 Kč 137 095 Kč
Ředitel Sekce administrativní 1 844 993 Kč 153 749 Kč
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky 1 454 802 Kč 121 234 Kč
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky 2 646 910 Kč 220 576 Kč
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 1 777 664 Kč 148 139 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel Odboru analytického 1 293 156 Kč 107 763 Kč
Ředitel odboru legislativy a práva 1 460 221 Kč 121 685 Kč
Ředitel Odboru protokolu 1 206 009 Kč 100 501 Kč
Ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky 1 273 603 Kč 106 134 Kč
Ředitel Odboru zahraničního 1 558 291 Kč 129 858 Kč
Ředitel Sekce administrativní 1 696 692 Kč 141 391 Kč
Ředitel sekretariátu prezidenta republiky 1 388 565 Kč 115 714 Kč
Vedoucí kanceláře prezidenta republiky 2 757 858 Kč 229 822 Kč
Zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky 1 660 418 Kč 138 368 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu. Od 1.7.23 došlo k reorganizaci a ke změně názvů pozic.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Kancelář prezidenta republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Kancelář prezidenta republiky