Národní ústav lidové kultury

IČO: 00094927
Datová schránka: 9rntqqk

kultura
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 373 146 Kč 114 429 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 140 514 Kč 95 043 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Investiční pracovník 806 775 Kč 67 231 Kč
Ředitel/ka 1 541 940 Kč 128 495 Kč
Vedoucí útvaru 1 439 061 Kč 48 785 Kč
Vedoucí útvaru 2 169 443 Kč 56 481 Kč
Vedoucí útvaru 3 878 224 Kč 73 185 Kč
Vedoucí útvaru 4 697 775 Kč 58 148 Kč
Vedoucí útvaru 5 759 052 Kč 63 254 Kč
Vedoucí útvaru 6 697 949 Kč 58 162 Kč
Vedoucí útvaru 7 742 658 Kč 61 888 Kč
Zástupce/zástupkyně ředitele 737 810 Kč 61 484 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní ústav lidové kultury za všechny dostupné roky

Open data pro Národní ústav lidové kultury