Grantová agentura České republiky

IČO: 48549037
Datová schránka: a8uadk4

výzkum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda / předsedkyně 1 660 090 Kč 138 341 Kč xx
Místopředseda / místopředsedkyně 470 339 Kč 130 650 Kč xx
Člen / členka předsednictva GAČR 1 438 346 Kč 121 763 Kč xx
Člen / členka předsednictva GAČR 2 666 996 Kč 111 166 Kč xx
Člen / členka předsednictva GAČR 3 435 614 Kč 121 004 Kč xx
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen / členka předsednictva GAČR 1 193 268 Kč 27 610 Kč
Člen / členka předsednictva GAČR 2 635 016 Kč 52 918 Kč
Člen / členka předsednictva GAČR 3 407 608 Kč 33 967 Kč
Člen / členka předsednictva GAČR 4 118 365 Kč 39 455 Kč
Místopředseda / místopředsedkyně 501 983 Kč 55 776 Kč
Místopředseda / místopředsedkyně 141 345 Kč 47 115 Kč
Předseda / předsedkyně 1 638 292 Kč 136 524 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda / místopředsedkyně 1 033 117 Kč 86 093 Kč
Předseda / předsedkyně 1 032 506 Kč 172 084 Kč
Předseda / předsedkyně (II.) 227 708 Kč 113 854 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda / místopředsedkyně 826 184 Kč 68 849 Kč
Předseda / předsedkyně 1 653 820 Kč 137 818 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda / předsedkyně platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Grantová agentura České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Grantová agentura České republiky