Technologická agentura ČR

IČO: 72050365
Datová schránka: afth9xp

výzkum průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 479 198 Kč 123 267 Kč
Sekční ředitel/ka 1 1 061 966 Kč 96 542 Kč
Sekční ředitel/ka 2 1 135 058 Kč 94 588 Kč
Sekční ředitel/ka 3 1 134 009 Kč 94 501 Kč
Předseda 1 559 135 Kč 129 928 Kč měsíčně 7754 1% pořizovací ceny vozidla
Člen/členka předsednictva 1 565 219 Kč 94 203 Kč
Člen/členka předsednictva 2 457 915 Kč 95 399 Kč
Člen/členka předsednictva 3 531 775 Kč 88 629 Kč
Člen/členka předsednictva 4 786 008 Kč 93 572 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/členka předsednictva 1 544 036 Kč 45 336 Kč
Člen/členka předsednictva 2 436 400 Kč 36 367 Kč
Člen/členka předsednictva 3 510 868 Kč 42 572 Kč
Člen/členka předsednictva 4 772 161 Kč 64 347 Kč
Předseda 1 488 494 Kč 124 041 Kč 93048
Ředitel/ka 1 403 054 Kč 116 921 Kč
Sekční ředitel/ka 1 1 016 589 Kč 84 716 Kč
Sekční ředitel/ka 2 1 032 316 Kč 86 026 Kč
Sekční ředitel/ka 3 1 044 393 Kč 87 033 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/členka předsednictva 1 481 062 Kč 48 106 Kč
Člen/členka předsednictva 2 439 388 Kč 43 939 Kč
Člen/členka předsednictva 3 109 235 Kč 36 412 Kč
Člen/členka předsednictva 4 419 536 Kč 34 961 Kč
Člen/členka předsednictva 5 101 712 Kč 33 904 Kč
Člen/členka předsednictva 6 781 461 Kč 65 122 Kč
Předseda 1 670 745 Kč 139 229 Kč 87812
Ředitel/ka 1 358 664 Kč 113 222 Kč
Sekční ředitel/ka 1 153 201 Kč 76 601 Kč
Sekční ředitel/ka 2 820 105 Kč 74 555 Kč
Sekční ředitel/ka 3 988 327 Kč 82 361 Kč
Sekční ředitel/ka 4 973 495 Kč 81 125 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/členka předsednictva 1 679 373 Kč 56 614 Kč
Člen/členka předsednictva 2 500 551 Kč 55 617 Kč
Člen/členka předsednictva 3 448 392 Kč 37 366 Kč
Člen/členka předsednictva 4 659 185 Kč 54 932 Kč
Člen/členka předsednictva 5 213 750 Kč 71 250 Kč
Předseda 1 508 043 Kč 125 670 Kč
Ředitel/ka 1 322 849 Kč 110 237 Kč
Sekční ředitel/ka 1 981 978 Kč 81 832 Kč
Sekční ředitel/ka 2 966 688 Kč 80 557 Kč
Sekční ředitel/ka 3 983 715 Kč 81 976 Kč
Sekční ředitel/ka 4 942 694 Kč 78 558 Kč
Sekční ředitel/ka 5 898 707 Kč 74 892 Kč
Sekční ředitel/ka 6 1 165 949 Kč 129 550 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Technologická agentura ČR za všechny dostupné roky

Open data pro Technologická agentura ČR