Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

IČO: 03630919
Datová schránka: ag5uunk

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 568 770 Kč 174 308 Kč služební vozidlo bez řidiče, služební mobilní telefon
Předseda/člen dozorčí rady 0 Kč 0 Kč Výše odměny vyplývá z Jednacího řádu dozorčí rady SPCSS.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/ka dozorčí rady 0 Kč 0 Kč
Předseda/předsedkyně dozorčí rady 0 Kč 0 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala nejprve odmítnutí žádosti, po našem odvolání pak i požadované informace v námi požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 01.02.2023 a odpověď obdrželi po 63 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. za všechny dostupné roky

Open data pro Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.