Státní oblastní archiv v Plzni

IČO: 70979090
Datová schránka: b9xaiw4

služby archiv
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 1 081 529 Kč 90 127 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1 765 756 Kč 63 813 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2 684 525 Kč 57 044 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3 861 126 Kč 71 761 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4 762 760 Kč 63 563 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5 554 799 Kč 46 233 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6 745 444 Kč 62 120 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7 735 158 Kč 61 263 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8 760 943 Kč 63 412 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9 757 308 Kč 63 109 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10 818 633 Kč 68 219 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11 717 108 Kč 59 759 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12 723 987 Kč 60 332 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13 718 506 Kč 59 876 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14 984 865 Kč 82 072 Kč ne
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15 871 071 Kč 72 589 Kč ne
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 1 080 833 Kč 90 069 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1 776 918 Kč 64 743 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10 738 155 Kč 61 513 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11 834 158 Kč 69 513 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12 684 471 Kč 57 039 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13 706 933 Kč 58 911 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14 676 407 Kč 56 367 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2 679 428 Kč 56 619 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3 858 339 Kč 71 528 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4 683 957 Kč 56 996 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5 536 231 Kč 44 686 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6 709 121 Kč 59 093 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7 848 275 Kč 70 690 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8 767 996 Kč 64 000 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9 782 701 Kč 65 225 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 1 035 796 Kč 86 316 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1 744 944 Kč 62 079 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10 768 278 Kč 64 023 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11 713 325 Kč 59 444 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12 862 112 Kč 71 843 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13 664 931 Kč 55 411 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14 688 293 Kč 57 358 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15 677 740 Kč 56 478 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2 643 016 Kč 53 585 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3 823 488 Kč 68 624 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4 690 474 Kč 57 540 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5 507 604 Kč 42 300 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6 662 018 Kč 55 168 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7 835 456 Kč 69 621 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8 754 588 Kč 62 882 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9 578 210 Kč 48 184 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 818 527 Kč 68 211 Kč
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 2 1 094 920 Kč 91 243 Kč
Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 3 1 011 463 Kč 84 289 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1 715 010 Kč 59 584 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10 734 977 Kč 61 248 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11 652 415 Kč 54 368 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12 614 598 Kč 51 217 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13 648 946 Kč 54 079 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2 648 019 Kč 54 002 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3 804 190 Kč 67 016 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4 681 518 Kč 56 793 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5 592 864 Kč 49 405 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6 812 600 Kč 67 717 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7 702 446 Kč 58 537 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8 721 240 Kč 60 103 Kč
Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9 677 790 Kč 56 483 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní oblastní archiv v Plzni za všechny dostupné roky

Open data pro Státní oblastní archiv v Plzni