Muzeum Policie České republiky

IČO: 60498030
Datová schránka: bryj4t6

bezpečnost policie muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 883 943 Kč 73 662 Kč nemá
Vedoucí oddělení provozně tech. 465 211 Kč 38 768 Kč nemá
Vedoucí oddělení kult. výchovné 443 672 Kč 36 973 Kč nemá
Vedoucí oddělení pro ekon. činnosti 533 734 Kč 44 478 Kč nemá
Vedoucí oddělení sbírek 580 197 Kč 48 350 Kč nemá
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 091 492 Kč 90 958 Kč
Vedoucí oddělení 1 574 628 Kč 47 886 Kč
Vedoucí oddělení 2 504 909 Kč 42 076 Kč
Vedoucí oddělení 3 564 674 Kč 47 056 Kč
Vedoucí oddělení 4 525 342 Kč 43 779 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 832 486 Kč 69 374 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 419 691 Kč 41 969 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 489 306 Kč 40 776 Kč mobilní telefon
Zástupce ředitele 692 081 Kč 57 673 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 932 344 Kč 77 695 Kč
Vedoucí - programový pracovník 446 483 Kč 37 207 Kč
Vedoucí - referent majetkové správy 493 788 Kč 41 149 Kč
Zástupce ředitele 937 230 Kč 78 103 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení 3 458 132 Kč 38 178 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 28 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace a v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Muzeum Policie České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Muzeum Policie České republiky