Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny

IČO: 00006572
Datová schránka: bykaigw

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 2 334 328 Kč 194 527 Kč služební vozidlo s řidičem
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně I 1 374 071 Kč 114 506 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně II 1 170 542 Kč 97 545 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně III 1 188 272 Kč 99 023 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně IV 1 213 811 Kč 101 151 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně V 1 178 867 Kč 98 239 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VI 1 385 222 Kč 115 435 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VII 1 264 337 Kč 105 361 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VIII 760 631 Kč 108 662 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 923 971 Kč 160 331 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce (nevyužito ve 2022)
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně I 1 255 847 Kč 104 654 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně II 1 166 923 Kč 97 244 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně III 1 289 945 Kč 107 495 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně IV 1 161 561 Kč 96 797 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně V 1 123 446 Kč 93 621 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VI 1 249 267 Kč 104 106 Kč
Vedoucí zaměstnanec/zaměstnankyně VII 1 206 760 Kč 100 563 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 677 224 Kč 139 769 Kč vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno)
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 353 944 Kč 112 829 Kč vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno)
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 522 502 Kč 126 875 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 510 804 Kč 125 900 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 546 640 Kč 128 887 Kč vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno)
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny 1 511 516 Kč 125 960 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny za všechny dostupné roky

Open data pro Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny