Technické muzeum v Brně

IČO: 00101435
Datová schránka: cmgp8ec

kultura muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 474 622 Kč 122 885 Kč mobilní telefon
Náměstek 1 985 055 Kč 82 088 Kč mobilní telefon
Náměstek 2 985 463 Kč 82 122 Kč mobilní telefon
Náměstek 3 919 408 Kč 76 617 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 1 858 920 Kč 71 577 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 2 913 589 Kč 76 132 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 3 806 291 Kč 67 191 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka Technické muzeum v Brně 1 428 517 Kč 119 043 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 1 854 329 Kč 71 194 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 2 850 955 Kč 70 913 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně Technické muzeum v Brně 3 708 932 Kč 59 078 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka Technické muzeum v Brně 1 421 818 Kč 118 485 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Technické muzeum v Brně za všechny dostupné roky

Open data pro Technické muzeum v Brně