Nadace České pošty

IČO: 05654912
Datová schránka: cwpykfh

služby pošta
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen dozorčí/správní rady nadace 0 Kč 0 Kč výkon funkcí v rámci Nadace je bezplatný
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen dozorčí rady nadace 0 Kč 0 Kč
Člen správní rady nadace 0 Kč 0 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 55 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Nadace poskytla požadované informace, ale až po lhůtě pro odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb..

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po jednom dni.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nadace České pošty za všechny dostupné roky

Open data pro Nadace České pošty