Státní veterinární správa

IČO: 00018562
Datová schránka: d2vairv

zemědělství veterina
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ústřední ředitel 1 488 271 Kč 124 023 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 1 1 179 657 Kč 98 305 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 2 1 096 667 Kč 91 389 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 3 1 192 219 Kč 99 352 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 4 1 143 907 Kč 95 326 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 5 1 198 451 Kč 99 871 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 6 1 172 101 Kč 97 675 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 7 1 202 962 Kč 100 247 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 8 1 199 375 Kč 99 948 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 9 1 073 108 Kč 89 426 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 10 1 163 046 Kč 96 921 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 11 1 219 013 Kč 101 584 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 12 1 192 035 Kč 99 336 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 13 1 123 656 Kč 93 638 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 14 1 050 314 Kč 87 526 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 15 1 285 246 Kč 107 104 Kč NB, mobilní telefon
Ředitel 16 1 375 688 Kč 114 641 Kč NB, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 225 348 Kč 102 112 Kč NB, služební mobil
Ředitel 10 1 267 114 Kč 105 593 Kč NB, služební mobil
Ředitel 11 1 194 184 Kč 99 515 Kč NB, služební mobil
Ředitel 12 1 621 135 Kč 135 095 Kč NB, služební mobil
Ředitel 13 1 447 247 Kč 120 604 Kč NB, služební mobil
Ředitel 14 1 178 935 Kč 98 245 Kč NB, služební mobil
Ředitel 15 1 070 573 Kč 89 214 Kč NB, služební mobil
Ředitel 16 795 136 Kč 88 348 Kč NB, služební mobil
Ředitel 16 307 297 Kč 102 432 Kč NB, služební mobil
Ředitel 2 1 245 115 Kč 103 760 Kč NB, služební mobil
Ředitel 3 1 212 417 Kč 101 035 Kč NB, služební mobil
Ředitel 4 1 250 254 Kč 104 188 Kč NB, služební mobil
Ředitel 5 1 192 229 Kč 99 352 Kč NB, služební mobil
Ředitel 6 1 243 103 Kč 103 592 Kč NB, služební mobil
Ředitel 7 1 125 454 Kč 93 788 Kč NB, služební mobil
Ředitel 8 1 280 656 Kč 106 721 Kč NB, služební mobil
Ředitel 9 1 166 440 Kč 97 203 Kč NB, služební mobil
Ústřední ředitel 1 267 171 Kč 105 598 Kč NB, služební mobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 374 387 Kč 114 532 Kč NB, služební mobil
Ředitel 10 1 239 689 Kč 103 307 Kč NB, služební mobil
Ředitel 11 1 194 184 Kč 99 515 Kč NB, služební mobil
Ředitel 12 1 223 350 Kč 101 946 Kč NB, služební mobil
Ředitel 13 1 617 030 Kč 134 753 Kč NB, služební mobil
Ředitel 14 1 296 675 Kč 108 056 Kč NB, služební mobil
Ředitel 15 1 354 729 Kč 112 894 Kč NB, služební mobil
Ředitel 16 1 116 653 Kč 93 054 Kč NB, služební mobil
Ředitel 2 1 266 151 Kč 105 513 Kč 262000
Ředitel 3 1 164 363 Kč 97 030 Kč NB, služební mobil
Ředitel 4 1 241 214 Kč 103 435 Kč NB, služební mobil
Ředitel 5 1 160 400 Kč 96 700 Kč NB, služební mobil
Ředitel 6 1 306 675 Kč 108 890 Kč NB, služební mobil
Ředitel 7 1 195 410 Kč 99 618 Kč NB, služební mobil
Ředitel 8 1 216 377 Kč 101 365 Kč NB, služební mobil
Ředitel 9 1 199 156 Kč 99 930 Kč NB, služební mobil
Ústřední ředitel 2 119 804 Kč 176 650 Kč NB, služební mobil
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 383 382 Kč 115 282 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 10 1 203 473 Kč 100 289 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 11 1 264 766 Kč 105 397 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 12 1 236 169 Kč 103 014 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 13 1 284 578 Kč 107 048 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 14 1 157 311 Kč 96 443 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 15 1 235 867 Kč 102 989 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 16 1 225 728 Kč 102 144 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 2 1 625 255 Kč 135 438 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 3 1 168 566 Kč 97 381 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 4 1 195 636 Kč 99 636 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 5 1 180 328 Kč 98 361 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 6 1 236 545 Kč 103 045 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 7 1 060 618 Kč 88 385 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 8 1 216 400 Kč 101 367 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel 9 1 145 839 Kč 95 487 Kč mobilní telefon + notebook
Ústřední ředitel 1 927 093 Kč 160 591 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ústřední ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní veterinární správa za všechny dostupné roky

Open data pro Státní veterinární správa