Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov

IČO: 00669784
Datová schránka: d6zp3nc

zdravotnictví lázně
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 508 652 Kč 125 721 Kč
Vedoucí EKÚ 1 324 545 Kč 77 273 Kč
Vedoucí EKÚ 2 326 848 Kč 65 370 Kč
Vedoucí PTÚ 738 738 Kč 61 562 Kč
Vedoucí ZDRÚ 651 393 Kč 54 283 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 315 547 Kč 109 629 Kč
Vedoucí EKÚ 487 600 Kč 40 633 Kč
Vedoucí PTÚ 473 334 Kč 39 445 Kč
Vedoucí ZDRÚ 808 036 Kč 67 336 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 359 754 Kč 196 646 Kč
Vedoucí EKÚ 74 576 Kč 74 576 Kč
Vedoucí PTÚ 674 594 Kč 56 216 Kč
Vedoucí ZDRÚ 988 012 Kč 82 334 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 599 584 Kč 49 965 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov za všechny dostupné roky

Open data pro Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov