Povodí Labe, státní podnik

IČO: 70890005
Datová schránka: dbyt8g2

životní prostředí voda
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel - generální 3 399 187 Kč 283 266 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – odborný 1 2 796 642 Kč 233 054 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – odborný 2 2 866 403 Kč 238 867 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – odborný 3 2 827 782 Kč 235 649 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – závodu 1 1 909 936 Kč 159 161 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – závodu 2 1 896 292 Kč 158 024 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Ředitel – závodu 3 1 918 541 Kč 159 878 Kč vozidlo bez řidiče, mobilní telefon
Předseda Dozorčí rady 0 Kč 0 Kč
Předseda Výboru pro audit 120 000 Kč 10 000 Kč
Místopředseda Dozorčí rady 275 887 Kč 25 081 Kč
Místopředseda Výboru pro audit 102 000 Kč 8 500 Kč
Člen Dozorčí rady 1 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 2 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 3 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 4 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 5 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 6 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 7 180 000 Kč 15 000 Kč
Člen Dozorčí rady 8 156 750 Kč 14 250 Kč
Člen Výboru pro audit 60 000 Kč 5 000 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel - generální platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace. Žádali jsme ale formát xls, ne pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Povodí Labe, státní podnik za všechny dostupné roky

Open data pro Povodí Labe, státní podnik