Ústav pro studium totalitních režimů

IČO: 75112779
Datová schránka: dbzaa4r

archiv vzdělávání výzkum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 576 640 Kč 131 387 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 1 1 439 248 Kč 119 937 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 1 401 107 Kč 116 759 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 977 636 Kč 81 470 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 856 320 Kč 71 360 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce si vyžádala o úhradu nákladů na zpracování odpovědi. Po přijetí platby byly požadované údaje v požadovaném formátu poskytnuty.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav pro studium totalitních režimů za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav pro studium totalitních režimů