Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

IČO: 62933591
Datová schránka: dkkdkdj

životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel organizace 1 733 734 Kč 144 478 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel sekce 1 1 517 008 Kč 126 417 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel sekce 2 1 542 206 Kč 128 517 Kč notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel organizace 1 672 100 Kč 139 342 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel sekce 1 1 453 014 Kč 121 085 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel sekce 2 1 519 238 Kč 126 603 Kč notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel organizace 1 452 315 Kč 121 026 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 1 1 498 454 Kč 124 871 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 2 1 405 723 Kč 117 144 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel organizace 1 264 372 Kč 105 364 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 1 1 130 536 Kč 94 211 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 2 1 136 862 Kč 94 739 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 42 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky