Státní fond dopravní infrastruktury

IČO: 70856508
Datová schránka: e5qaihb

doprava finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFDI 2 313 631 Kč 192 803 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 938 545 Kč 161 545 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 990 013 Kč 165 834 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 1 423 100 Kč 118 592 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 1 395 994 Kč 116 333 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Vedoucí oddělení 3 SFDI 1 151 221 Kč 95 935 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Vedoucí oddělení 4 SFDI 989 980 Kč 82 498 Kč SFDI neposkytuje auto s řidičem, ani bez řidiče; telefony přiděleny k pracovním účelům, hovory nad rámec si hradí zaměstnanci sami
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 1 308 106 Kč 109 009 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 1 331 178 Kč 110 932 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 3 SFDI 1 131 780 Kč 94 315 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 4 SFDI 1 405 362 Kč 117 114 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 SFDI 1 061 241 Kč 88 437 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 6 SFDI 1 142 286 Kč 95 191 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 840 499 Kč 153 375 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 860 551 Kč 155 046 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka SFDI 2 122 872 Kč 176 906 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 SFDI 684 021 Kč 57 002 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 SFDI 827 735 Kč 68 978 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 11 SFDI 923 322 Kč 76 944 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 SFDI 855 686 Kč 71 307 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 13 SFDI 996 519 Kč 83 043 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 14 SFDI 1 038 527 Kč 86 544 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 15 SFDI 930 763 Kč 77 564 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 16 SFDI 1 062 652 Kč 88 554 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 17 SFDI 812 468 Kč 67 706 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 18 SFDI 796 413 Kč 66 368 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 SFDI 1 006 547 Kč 83 879 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 SFDI 1 018 235 Kč 84 853 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 SFDI 901 354 Kč 75 113 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 SFDI 1 011 131 Kč 84 261 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 SFDI 1 040 781 Kč 86 732 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 SFDI 894 354 Kč 74 530 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 8 SFDI 852 458 Kč 71 038 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 9 SFDI 778 690 Kč 64 891 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 221 478 Kč 110 739 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 899 121 Kč 89 912 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 3 SFDI 1 335 150 Kč 111 263 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 4 SFDI 189 513 Kč 94 757 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 SFDI 1 398 810 Kč 116 568 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 6 SFDI 1 041 184 Kč 86 765 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 7 SFDI 79 639 Kč 79 639 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 8 SFDI 955 678 Kč 95 568 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 795 877 Kč 149 656 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 810 916 Kč 150 910 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka SFDI 1 927 764 Kč 160 647 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 SFDI 664 532 Kč 55 378 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 SFDI 947 417 Kč 78 951 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 11 SFDI 68 182 Kč 68 182 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 SFDI 842 603 Kč 70 217 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 13 SFDI 953 136 Kč 79 428 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 14 SFDI 568 666 Kč 71 083 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 15 SFDI 925 190 Kč 77 099 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 16 SFDI 1 042 204 Kč 86 850 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 17 SFDI 853 694 Kč 77 609 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 18 SFDI 467 751 Kč 66 822 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 19 SFDI 297 217 Kč 59 443 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 SFDI 180 648 Kč 18 065 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 SFDI 1 010 687 Kč 84 224 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 SFDI 895 900 Kč 74 658 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 SFDI 951 868 Kč 79 322 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 SFDI 1 025 881 Kč 85 490 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 SFDI 581 433 Kč 72 679 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 8 SFDI 802 891 Kč 66 908 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 9 SFDI 825 628 Kč 68 802 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 1 051 595 Kč 116 844 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 1 312 042 Kč 109 337 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 3 SFDI 1 339 325 Kč 111 610 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 4 SFDI 1 034 286 Kč 86 191 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 SFDI 1 235 146 Kč 102 929 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 919 644 Kč 159 970 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 786 703 Kč 148 892 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka SFDI 1 655 104 Kč 137 925 Kč Mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 SFDI 666 212 Kč 55 518 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 SFDI 936 131 Kč 78 011 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 11 SFDI 895 719 Kč 74 643 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 SFDI 988 389 Kč 82 366 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 13 SFDI 852 960 Kč 71 080 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 14 SFDI 911 546 Kč 75 962 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 15 SFDI 981 597 Kč 81 800 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 16 SFDI 921 812 Kč 76 818 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 17 SFDI 803 441 Kč 66 953 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 18 SFDI 793 786 Kč 66 149 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 19 SFDI 665 507 Kč 55 459 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 SFDI 957 956 Kč 79 830 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 SFDI 962 393 Kč 80 199 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 SFDI 900 076 Kč 75 006 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 SFDI 833 732 Kč 69 478 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 SFDI 1 017 503 Kč 84 792 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 SFDI 951 877 Kč 79 323 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 8 SFDI 1 021 641 Kč 85 137 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 9 SFDI 846 236 Kč 70 520 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 1 378 996 Kč 114 916 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 1 269 038 Kč 105 753 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 3 SFDI 1 435 571 Kč 119 631 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 4 SFDI 990 907 Kč 82 576 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 SFDI 1 216 155 Kč 101 346 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 844 080 Kč 153 673 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 778 403 Kč 148 200 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka SFDI 1 988 313 Kč 165 693 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 SFDI 633 143 Kč 52 762 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 SFDI 824 463 Kč 68 705 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 11 SFDI 826 714 Kč 68 893 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 SFDI 798 592 Kč 66 549 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 13 SFDI 891 886 Kč 74 324 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 14 SFDI 907 408 Kč 75 617 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 15 SFDI 889 007 Kč 74 084 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 16 SFDI 749 579 Kč 62 465 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 17 SFDI 813 066 Kč 67 756 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 18 SFDI 246 994 Kč 61 749 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 SFDI 887 564 Kč 73 964 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 SFDI 995 492 Kč 82 958 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 SFDI 861 974 Kč 71 831 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 SFDI 859 114 Kč 71 593 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 SFDI 981 428 Kč 81 786 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 SFDI 916 074 Kč 76 340 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 8 SFDI 770 154 Kč 64 180 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 9 SFDI 781 899 Kč 65 158 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 SFDI 1 384 231 Kč 115 353 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 2 SFDI 1 278 948 Kč 106 579 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 3 SFDI 1 409 877 Kč 117 490 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 4 SFDI 956 795 Kč 79 733 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka odboru 5 SFDI 1 044 926 Kč 87 077 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 1 SFDI 1 767 174 Kč 147 265 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka sekce 2 SFDI 1 784 580 Kč 148 715 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka SFDI 1 986 908 Kč 165 576 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 SFDI 617 496 Kč 51 458 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 10 SFDI 913 978 Kč 76 165 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 11 SFDI 756 039 Kč 63 003 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 12 SFDI 41 588 Kč 41 588 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 13 SFDI 897 228 Kč 74 769 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 14 SFDI 834 892 Kč 69 574 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 15 SFDI 723 350 Kč 60 279 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 16 SFDI 690 417 Kč 57 535 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 17 SFDI 694 688 Kč 57 891 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 SFDI 883 290 Kč 73 608 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 SFDI 969 306 Kč 80 776 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 SFDI 796 661 Kč 66 388 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 SFDI 944 793 Kč 78 733 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 SFDI 963 446 Kč 80 287 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 7 SFDI 872 452 Kč 72 704 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 8 SFDI 927 657 Kč 77 305 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 9 SFDI 714 511 Kč 59 543 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka SFDI platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní fond dopravní infrastruktury za všechny dostupné roky

Open data pro Státní fond dopravní infrastruktury