RBP, zdravotní pojišťovna

IČO: 47673036
Datová schránka: edyadmh

zdravotnictví finance zdravotní pojišťovny
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Výkonný ředitel 2 914 536 Kč 242 878 Kč užívání služebního vozidla
Odborný ředitel 1 1 653 228 Kč 137 769 Kč užívání služebního vozidla
Odborný ředitel 2 1 776 048 Kč 148 004 Kč užívání služebního vozidla
Odborný ředitel 3 1 800 000 Kč 150 000 Kč užívání služebního vozidla
Odborný ředitel 4 1 936 128 Kč 161 344 Kč užívání služebního vozidla

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Výkonný ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali a také neuvedla výši odměn - platy poskytla včetně odměn.

Open data

Open data s kompletními platy pro RBP, zdravotní pojišťovna za všechny dostupné roky

Open data pro RBP, zdravotní pojišťovna