Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: eesyd9x

bezpečnost policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 278 171 Kč 142 019 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 798 810 Kč 149 901 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 661 641 Kč 138 470 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 766 391 Kč 147 199 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 757 074 Kč 146 423 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 589 180 Kč 132 432 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 677 897 Kč 139 825 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 707 057 Kč 142 255 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 542 439 Kč 128 537 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 709 329 Kč 142 444 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 660 705 Kč 138 392 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 682 159 Kč 140 180 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 410 939 Kč 205 470 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 696 973 Kč 141 414 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 629 982 Kč 135 832 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (Policejní prezidium České republiky)