Energetický regulační úřad

IČO: 70894451
Datová schránka: eeuaau7

energetika průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 3 265 200 Kč 272 100 Kč náhrada výdajů a naturální plnění jako prezident NKÚ podle z.č. 236/1995 Sb.
Člen rady ERÚ 1 2 071 200 Kč 172 600 Kč naturální plnění jako člen NKÚ podle z.č. 236/1995 Sb.
Člen rady ERÚ 2 2 071 200 Kč 172 600 Kč naturální plnění jako člen NKÚ podle z.č. 236/1995 Sb.
Člen rady ERÚ 3 2 071 200 Kč 172 600 Kč naturální plnění jako člen NKÚ podle z.č. 236/1995 Sb.
Ředitel sekce A 2 071 680 Kč 172 640 Kč
Ředitel sekce B 1 973 680 Kč 164 473 Kč
Ředitel sekce C 2 025 240 Kč 168 770 Kč
Ředitel odboru 1 416 944 Kč 118 079 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ERÚ 1 846 500 Kč 153 875 Kč
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 2 911 300 Kč 242 608 Kč
Ředitel odboru 1 310 936 Kč 109 245 Kč
Ředitel sekce A 1 997 800 Kč 166 483 Kč
Ředitel sekce B 1 913 000 Kč 159 417 Kč
Ředitel sekce C 1 598 250 Kč 145 295 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ERÚ 1 533 600 Kč 127 800 Kč
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 2 896 800 Kč 241 400 Kč
Ředitel odboru 657 016 Kč 109 503 Kč
Ředitel sekce A 1 814 100 Kč 151 175 Kč
Ředitel sekce B 1 780 770 Kč 148 398 Kč
Ředitel sekce C 1 692 940 Kč 141 078 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ERÚ 1 533 600 Kč 127 800 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 2 896 800 Kč 241 400 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ERÚ 1 533 600 Kč 127 800 Kč
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 2 896 800 Kč 241 400 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ERÚ 1 437 600 Kč 119 800 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu
Předseda/předsedkyně rady ERÚ 2 265 600 Kč 188 800 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na úhradu výdajů spojených s užíváním bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně rady ERÚ platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 21 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Úřad zaslal požadované informace včetně rozsáhlého zdůvodnění odměn a to v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Energetický regulační úřad za všechny dostupné roky

Open data pro Energetický regulační úřad