Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

IČO: 03009491
Datová schránka: f7eike4

zdravotnictví výzkum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel / ředitelka 832 452 Kč 69 371 Kč Mobilní telefon, tablet
Předseda / předsedkyně 711 442 Kč 118 574 Kč Mobilní telefon, tablet
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel / ředitelka 735 003 Kč 61 250 Kč mobilní telefon + notebook
Předseda / předsedkyně 719 209 Kč 59 934 Kč mobilní telefon + tablet
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Úředník 1 796 812 Kč 66 401 Kč mobilní telefon + tablet
Úředník 2 660 369 Kč 55 031 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Úředník 1 674 335 Kč 56 195 Kč mobilní telefon + tablet
Úředník 2 738 340 Kč 61 528 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel / ředitelka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, ale v jiném než požadovaném formátu. Důvod pro nesdělení odměn "Odůvodnění odměn je součástí osobního spisu pracovníka a není v souladu se zákoníkem práce zveřejnitelné."

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky