Státní fond životního prostředí České republiky

IČO: 00020729
Datová schránka: favab6q

finance životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce A 1 569 880 Kč 130 823 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce B 1 855 294 Kč 154 608 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce C 1 663 330 Kč 138 611 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce D 1 732 579 Kč 144 382 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce E 1 564 297 Kč 130 358 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce A 1 675 624 Kč 139 635 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce B 1 878 684 Kč 156 557 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce C 2 022 788 Kč 168 566 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce D 1 671 815 Kč 139 318 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce E 1 783 671 Kč 148 639 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce A 1 587 278 Kč 132 273 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce B 1 864 557 Kč 155 380 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce C 1 724 894 Kč 143 741 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce D 1 639 607 Kč 136 634 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce E 1 715 784 Kč 142 982 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce A 1 558 930 Kč 129 911 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce B 1 507 599 Kč 125 633 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce C 1 591 943 Kč 132 662 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce D 1 522 379 Kč 126 865 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce E 1 834 288 Kč 152 857 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce F 1 667 036 Kč 138 920 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce G 1 360 948 Kč 113 412 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce H 1 466 840 Kč 122 237 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce I 1 972 968 Kč 164 414 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce J 1 491 436 Kč 124 286 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce K 1 050 224 Kč 87 519 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce A 1 382 428 Kč 115 202 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce B 1 550 892 Kč 129 241 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce C 1 425 692 Kč 118 808 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce D 1 365 112 Kč 113 759 Kč
Ředitel/ka SFŽP, ředitel/ka sekce E 1 415 668 Kč 117 972 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní fond životního prostředí České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Státní fond životního prostředí České republiky