Justiční akademie

IČO: 70961808
Datová schránka: gg5aa56

vzdělávání
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 154 218 Kč 96 185 Kč
Náměstek-vedoucí ekonomického odboru 736 472 Kč 61 373 Kč
Náměstek-vedoucí odboru výchovy a vzdělávání 554 781 Kč 46 232 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek-vedoucí ekonomického odboru Justiční akademie Kroměříž 696 968 Kč 58 081 Kč
Náměstek-vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Justiční akademie Kroměříž 652 020 Kč 54 335 Kč
Ředitel/ka Justiční akademie Kroměříž 1 031 070 Kč 85 923 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek-vedoucí ekonomického odboru Justiční akademie Kroměříž 685 278 Kč 57 107 Kč
Náměstek-vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Justiční akademie Kroměříž 744 258 Kč 62 022 Kč
Ředitel/ka Justiční akademie Kroměříž 912 784 Kč 76 065 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek-vedoucí ekonomického odboru Justiční akademie Kroměříž 638 843 Kč 53 237 Kč
Náměstek-vedoucí odboru výchovy a vzdělávání Justiční akademie Kroměříž 670 572 Kč 55 881 Kč
Ředitel/ka Justiční akademie Kroměříž 916 081 Kč 76 340 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Justiční akademie za všechny dostupné roky

Open data pro Justiční akademie