Policejní prezidium České republiky

IČO: 06216498
Datová schránka: gs9ai55

bezpečnost policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 746 232 Kč 145 519 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 807 778 Kč 150 648 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 936 363 Kč 161 364 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 853 842 Kč 154 487 Kč
Vedoucí pracovník 5 2 621 810 Kč 218 484 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 580 890 Kč 175 654 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 385 211 Kč 153 912 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 847 863 Kč 153 989 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 382 537 Kč 153 615 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 1 297 774 Kč 144 197 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 880 210 Kč 156 684 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 368 416 Kč 152 046 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 2 213 989 Kč 184 499 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 841 700 Kč 153 475 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 652 908 Kč 137 742 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 798 480 Kč 133 080 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 914 049 Kč 159 504 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 2 183 260 Kč 181 938 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Úřad prezidia poskytl bez obstrukcí veškeré požadované údaje.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Policejní prezidium České republiky za všechny dostupné roky

Open data pro Policejní prezidium České republiky