Smart Ticketing s.r.o.

IČO: 02033011
Datová schránka: guqtubs

doprava železnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 083 000 Kč 90 250 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Náměstek ředitele 929 000 Kč 77 417 Kč vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí úřadu 814 000 Kč 67 833 Kč mobilní telefon, služební byt
jednatel 0 Kč 0 Kč nedosával žádné peněžní ani nepeněžní plnění

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala v řádném termínu nejprve odmítnutí žádosti, po našem odvolání pak i požadované informace v námi požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Smart Ticketing s.r.o. za všechny dostupné roky

Open data pro Smart Ticketing s.r.o.