Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

IČO: 00159816
Datová schránka: h9tpjpn

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka FNUSA 3 115 003 Kč 259 584 Kč mobilní telefon, notebook, vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí pracovník FNUSA 1 1 840 467 Kč 191 715 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 2 1 587 717 Kč 132 310 Kč mobilní telefon, notebook, vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí pracovník FNUSA 3 1 351 964 Kč 225 327 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 4 1 677 637 Kč 139 803 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 5 1 083 877 Kč 90 323 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 6 126 158 Kč 105 132 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 7 1 668 343 Kč 139 029 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 10 1 729 314 Kč 144 110 Kč mobilní telefon, notebook, vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí pracovník FNUSA 11 1 937 410 Kč 161 451 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 12 732 019 Kč 122 003 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 13 791 535 Kč 113 076 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka FNUSA 2 195 528 Kč 182 961 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 1 1 802 927 Kč 150 244 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 10 927 280 Kč 92 728 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 11 145 182 Kč 72 591 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 12 90 506 Kč 7 542 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 13 1 232 039 Kč 102 670 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 2 1 367 278 Kč 113 940 Kč mobilní telefon, notebook, služební vozidlo
Vedoucí pracovník FNUSA 3 1 295 572 Kč 107 964 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 4 1 213 721 Kč 101 143 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 5 337 557 Kč 112 519 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 6 273 194 Kč 91 065 Kč mobilní telefon, notebook, služební vozidlo
Vedoucí pracovník FNUSA 7 298 416 Kč 49 736 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 8 1 149 936 Kč 95 828 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 9 1 406 724 Kč 117 227 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka FNUSA 3 248 194 Kč 270 683 Kč vozidlo
Vedoucí pracovník FNUSA 1 1 361 851 Kč 113 488 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 2 2 499 515 Kč 208 293 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 3 151 767 Kč 12 647 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 4 1 281 362 Kč 106 780 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 5 992 185 Kč 82 682 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 6 635 878 Kč 52 990 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 7 1 201 308 Kč 100 109 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 8 1 300 579 Kč 108 382 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 9 1 589 739 Kč 132 478 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka FNUSA 1 321 599 Kč 110 133 Kč služební vozidlo, mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 1 1 512 565 Kč 189 071 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 2 1 428 648 Kč 119 054 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 3 1 321 007 Kč 110 084 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 4 1 160 860 Kč 96 738 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 5 1 159 735 Kč 96 645 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 6 1 103 172 Kč 91 931 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 7 1 067 046 Kč 88 921 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 8 1 056 425 Kč 88 035 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník FNUSA 9 788 919 Kč 65 743 Kč mobilní telefon, notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka FNUSA platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně