Ministerstvo obrany

IČO: 60162694
Datová schránka: hjyaavk

bezpečnost ministerstvo
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 2 685 600 Kč 223 800 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený A 2 436 699 Kč 203 058 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený A / 2 566 194 Kč 213 850 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený B 1 885 391 Kč 157 116 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený C 2 105 292 Kč 175 441 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený D 155 251 Kč 155 251 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený D / 1 557 005 Kč 173 001 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený E 2 251 189 Kč 187 599 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený F 1 791 360 Kč 149 280 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený I 2 298 589 Kč 191 549 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený J 2 156 280 Kč 179 690 Kč služební vozidlo
Přímo podřízený L 2 018 702 Kč 168 225 Kč
Přímo podřízený M 1 927 383 Kč 160 615 Kč
Přímo podřízený N 1 710 604 Kč 142 550 Kč
Přímo podřízený O 1 626 009 Kč 135 501 Kč
Přímo podřízený P 1 321 307 Kč 110 109 Kč
Přímo podřízený R 1 425 788 Kč 142 579 Kč
Přímo podřízený S 1 414 180 Kč 117 848 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 2 088 900 Kč 174 075 Kč Naturální plnění dle příslušného zákona
Přímo podřízený A 1 826 302 Kč 152 192 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený A 2 064 934 Kč 172 078 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený B 647 361 Kč 129 472 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený B 838 590 Kč 139 765 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený C 2 065 246 Kč 172 104 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený D 1 420 093 Kč 157 788 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený E 2 145 860 Kč 178 822 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený F 1 588 140 Kč 132 345 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený I 2 268 820 Kč 189 068 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený J 849 660 Kč 141 610 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený J 1 045 160 Kč 174 193 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený K 428 761 Kč 142 920 Kč k dispozici služevní vozidlo s řidičem nebo bez
Přímo podřízený L 1 643 407 Kč 136 951 Kč
Přímo podřízený M 1 768 749 Kč 147 396 Kč
Přímo podřízený N 1 424 553 Kč 158 284 Kč
Přímo podřízený O 1 487 938 Kč 123 995 Kč
Přímo podřízený P 359 254 Kč 89 814 Kč
Přímo podřízený P 87 180 Kč 87 180 Kč
Přímo podřízený R 1 452 428 Kč 121 036 Kč
Přímo podřízený S 161 260 Kč 80 630 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 2 387 700 Kč 198 975 Kč
Přímo podřízený A 1 096 744 Kč 91 395 Kč
Přímo podřízený B 1 766 052 Kč 147 171 Kč
Přímo podřízený C 1 947 491 Kč 162 291 Kč
Přímo podřízený D 1 795 775 Kč 149 648 Kč
Přímo podřízený E 2 000 017 Kč 166 668 Kč
Přímo podřízený F 1 243 942 Kč 103 662 Kč
Přímo podřízený G 573 069 Kč 47 756 Kč
Přímo podřízený H 1 456 042 Kč 121 337 Kč
Přímo podřízený I 2 202 896 Kč 183 575 Kč
Přímo podřízený J 2 099 420 Kč 174 952 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 2 078 400 Kč 173 200 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 1 988 300 Kč 165 692 Kč
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 2 353 860 Kč 196 155 Kč
Náměstek/náměstkyně Ministerstva obrany 760 458 Kč 108 637 Kč
Náměstek/náměstkyně pro nakládání s majetkem Ministerstva obrany 750 281 Kč 125 047 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany 2 084 329 Kč 173 694 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Ministerstva obrany 1 711 965 Kč 142 664 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany 1 779 530 Kč 148 294 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany 1 487 701 Kč 123 975 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany 1 901 211 Kč 158 434 Kč
Státní tajemník Ministerstva obrany 1 959 089 Kč 163 257 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 1 863 600 Kč 155 300 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 1 839 360 Kč 153 280 Kč
Náměstek/náměstkyně Ministerstva obrany 789 411 Kč 131 569 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany 1 684 651 Kč 140 388 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany 1 870 509 Kč 155 876 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany 1 671 079 Kč 139 257 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany 1 563 054 Kč 130 255 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany 1 711 038 Kč 142 587 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany 967 453 Kč 161 242 Kč
Státní tajemník Ministerstva obrany 1 849 477 Kč 154 123 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně obrany 1 723 200 Kč 143 600 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náčelník Generálního štábu Armády České republiky 1 572 340 Kč 131 028 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany 1 353 876 Kč 112 823 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany 1 662 584 Kč 138 549 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany 1 407 765 Kč 117 314 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany 1 361 988 Kč 113 499 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany 1 429 301 Kč 119 108 Kč
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany 1 471 693 Kč 122 641 Kč
Státní tajemník Ministerstva obrany 1 456 721 Kč 121 393 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu. Požádala o prodloužení lhůty na zpracování odpovědi, což InfZ. umožňuje.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ministerstvo obrany za všechny dostupné roky

Open data pro Ministerstvo obrany