Státní tiskárna cenin, s. p.

IČO: 00001279
Datová schránka: hqe39ah

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 3 029 068 Kč 252 422 Kč vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 2 827 352 Kč 235 613 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 2 747 221 Kč 228 935 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 1 1 939 331 Kč 161 611 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 2 1 734 302 Kč 144 525 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 3 1 397 034 Kč 116 420 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 4 1 822 283 Kč 151 857 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 5 1 909 753 Kč 159 146 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 6 1 491 379 Kč 124 282 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 2 595 838 Kč 216 320 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 1 1 877 699 Kč 156 475 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 2 1 805 168 Kč 150 431 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 3 1 911 943 Kč 159 329 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 4 1 599 260 Kč 133 272 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 5 1 400 401 Kč 116 700 Kč vozidlo, mobilní telefon
Odborný ředitel 6 502 832 Kč 100 566 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní tiskárna cenin, s. p. za všechny dostupné roky

Open data pro Státní tiskárna cenin, s. p.