VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

IČO: 41197518
Datová schránka: i48ae3q

zdravotnictví finance zdravotní pojišťovny
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel VZP ČR 7 033 081 Kč 586 090 Kč vozidlo s přiděleným řidičem
Náměstek ředitele 1 5 124 229 Kč 427 019 Kč vozidlo bez řidiče
Náměstek ředitele 2 4 489 126 Kč 374 094 Kč
Náměstek ředitele 3 4 292 275 Kč 357 690 Kč vozidlo bez řidiče
Náměstek ředitele 4 4 255 475 Kč 354 623 Kč vozidlo bez řidiče
Náměstek ředitele 5 4 155 976 Kč 346 331 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 1 3 904 167 Kč 325 347 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 2 3 738 654 Kč 311 555 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 3 3 716 907 Kč 309 742 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 4 3 474 173 Kč 289 514 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 5 3 441 860 Kč 286 822 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel regionální pobočky 6 2 462 890 Kč 273 654 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel odboru 1 2 324 533 Kč 193 711 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel odboru 2 2 127 006 Kč 177 251 Kč vozidlo bez řidiče
Ředitel odboru 3 1 999 763 Kč 166 647 Kč
Ředitel odboru 4 1 888 724 Kč 157 394 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel VZP ČR platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Open data

Open data s kompletními platy pro VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY za všechny dostupné roky

Open data pro VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY