PRISKO a.s.

IČO: 46355901
Datová schránka: i6srzq8

ostatní
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda představenstva 1 620 000 Kč 135 000 Kč
Člen představenstva 1 602 000 Kč 133 500 Kč
Předseda dozorčí rady 288 000 Kč 24 000 Kč
Člen dozorčí rady 1 255 600 Kč 21 300 Kč
Člen dozorčí rady 2 255 600 Kč 21 300 Kč
Výbor pro audit předseda 84 000 Kč 7 000 Kč
Výbor pro audit člen 1 60 000 Kč 5 000 Kč
Výbor pro audit člen 2 60 000 Kč 5 000 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen dozorčí rady 1 127 800 Kč 21 300 Kč
Člen dozorčí rady 2 144 840 Kč 20 691 Kč
Člen dozorčí rady 3 110 760 Kč 22 152 Kč
Člen dozorčí rady 4 127 800 Kč 21 300 Kč
Člen představenstva 840 000 Kč 70 000 Kč
Místopředseda představenstva 1 027 000 Kč 128 375 Kč (odměna z titulu konkurenční doložky)
Předseda dozorčí rady 288 000 Kč 24 000 Kč
Předseda představenstva 1 1 760 000 Kč 251 429 Kč vozidlo k soukromým účelům (odměna z titulu konkurenční doložky)
Předseda představenstva 2 450 000 Kč 90 000 Kč
Výbor pro audit člen 1 60 000 Kč 5 000 Kč
Výbor pro audit člen 2 60 000 Kč 5 000 Kč
Výbor pro audit předseda 84 000 Kč 7 000 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda představenstva platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 01.02.2023 a odpověď obdrželi po 9 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro PRISKO a.s. za všechny dostupné roky

Open data pro PRISKO a.s.