Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

IČO: 67779999
Datová schránka: iazgiwe

služby
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ZSMV 1 352 698 Kč 112 725 Kč mobilní telefón
Náměstek/náměstkyně ZSMV 1 1 300 147 Kč 108 346 Kč mobilní telefón
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ZSMV 1 1 591 293 Kč 132 608 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 2 1 496 098 Kč 124 675 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 3 993 464 Kč 82 789 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka ZSMV 1 615 078 Kč 134 590 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ZSMV 1 1 307 296 Kč 108 941 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 2 1 389 504 Kč 115 792 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 3 1 460 045 Kč 121 670 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka ZSMV 1 638 569 Kč 136 547 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně ZSMV 1 1 040 127 Kč 86 677 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 2 1 637 210 Kč 136 434 Kč mobilní telefon
Náměstek/náměstkyně ZSMV 3 1 052 121 Kč 116 902 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka ZSMV 1 836 679 Kč 153 057 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra za všechny dostupné roky

Open data pro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra