Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

IČO: 75154960
Datová schránka: ir5hkiz

služby
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 1 924 374 Kč 160 365 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 1 716 347 Kč 143 029 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 995 295 Kč 82 941 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 886 209 Kč 73 851 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 977 752 Kč 81 479 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 216 598 Kč 72 199 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 1 032 115 Kč 86 010 Kč
Vedoucí zaměstnanec 9 1 752 941 Kč 146 078 Kč
Vedoucí zaměstnanec 10 875 397 Kč 72 950 Kč
Vedoucí zaměstnanec 11 1 231 316 Kč 102 610 Kč
Vedoucí zaměstnanec 12 1 726 843 Kč 143 904 Kč
Vedoucí zaměstnanec 13 1 798 242 Kč 149 854 Kč
Vedoucí zaměstnanec 14 1 484 630 Kč 123 719 Kč
Vedoucí zaměstnanec 15 929 484 Kč 77 457 Kč
Vedoucí zaměstnanec 16 1 050 820 Kč 116 758 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 1 551 471 Kč 129 289 Kč
Vedoucí zaměstnanec 10 872 104 Kč 72 675 Kč
Vedoucí zaměstnanec 11 1 097 209 Kč 91 434 Kč
Vedoucí zaměstnanec 12 1 663 450 Kč 138 621 Kč
Vedoucí zaměstnanec 13 1 746 909 Kč 145 576 Kč
Vedoucí zaměstnanec 14 1 438 279 Kč 119 857 Kč
Vedoucí zaměstnanec 15 910 006 Kč 75 834 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 1 705 553 Kč 142 129 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 1 001 406 Kč 83 451 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 814 362 Kč 74 033 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 477 490 Kč 59 686 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 692 220 Kč 98 889 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 996 214 Kč 83 018 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 957 634 Kč 79 803 Kč
Vedoucí zaměstnanec 9 1 657 737 Kč 138 145 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 1 432 063 Kč 119 339 Kč
Vedoucí zaměstnanec 10 764 153 Kč 63 679 Kč
Vedoucí zaměstnanec 11 875 604 Kč 72 967 Kč
Vedoucí zaměstnanec 12 1 300 451 Kč 108 371 Kč
Vedoucí zaměstnanec 13 1 618 527 Kč 134 877 Kč
Vedoucí zaměstnanec 14 724 087 Kč 103 441 Kč
Vedoucí zaměstnanec 15 593 594 Kč 65 955 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 1 560 278 Kč 130 023 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 769 430 Kč 64 119 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 761 199 Kč 69 200 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 929 742 Kč 77 479 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 772 422 Kč 64 369 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 958 047 Kč 79 837 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 887 493 Kč 73 958 Kč
Vedoucí zaměstnanec 9 1 359 224 Kč 113 269 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 24 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra za všechny dostupné roky

Open data pro Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra