Úřad průmyslového vlastnictví

IČO: 48135097
Datová schránka: ix6aa38

průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 911 420 Kč 75 952 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 2 190 845 Kč 182 570 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 282 428 Kč 106 869 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 064 701 Kč 88 725 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 353 164 Kč 112 764 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 052 179 Kč 87 682 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 036 087 Kč 86 341 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 163 935 Kč 96 995 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 824 035 Kč 68 670 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 2 012 197 Kč 167 683 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 227 404 Kč 102 284 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 057 654 Kč 88 138 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 317 120 Kč 109 760 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 202 224 Kč 100 185 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 020 269 Kč 85 022 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 108 252 Kč 92 354 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 424 441 Kč 118 703 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 984 157 Kč 165 346 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 276 061 Kč 106 338 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 076 659 Kč 89 722 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 350 703 Kč 112 559 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 206 616 Kč 100 551 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 953 477 Kč 79 456 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 101 104 Kč 91 759 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 318 083 Kč 109 840 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 973 252 Kč 164 438 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 199 895 Kč 99 991 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 991 286 Kč 82 607 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 268 067 Kč 105 672 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 159 937 Kč 96 661 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 994 936 Kč 82 911 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 090 083 Kč 90 840 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 253 408 Kč 104 451 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 898 183 Kč 158 182 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 167 030 Kč 97 253 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 947 313 Kč 78 943 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 207 133 Kč 100 594 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 991 669 Kč 82 639 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 918 623 Kč 76 552 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 049 689 Kč 87 474 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 230 657 Kč 102 555 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 781 386 Kč 148 449 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 108 066 Kč 92 339 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 933 555 Kč 77 796 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 171 286 Kč 97 607 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 014 974 Kč 84 581 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 866 853 Kč 72 238 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 025 042 Kč 85 420 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 185 565 Kč 98 797 Kč
Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 552 602 Kč 129 384 Kč
Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 052 859 Kč 87 738 Kč
Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví 856 131 Kč 71 344 Kč
Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví 1 054 962 Kč 87 914 Kč
Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví 914 328 Kč 76 194 Kč
Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví 757 955 Kč 63 163 Kč
Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví 930 409 Kč 77 534 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Úřad zaslal informace v řádné lhůtě, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali a také neuvedl výši odměn - zaslal platy včetně odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad průmyslového vlastnictví za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad průmyslového vlastnictví