Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

IČO: 70844844
Datová schránka: j2zaatn

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí úřadu 1 604 634 Kč 133 720 Kč 0
Ředitel/ka odboru 1 065 771 Kč 88 814 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka odboru 1 124 250 Kč 93 688 Kč
Vedoucí úřadu 1 687 408 Kč 140 617 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice 3 863 044 Kč 71 920 Kč
Ředitel/ka odboru 979 385 Kč 81 615 Kč
Vedoucí úřadu 1 687 892 Kč 140 658 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice 3 836 762 Kč 69 730 Kč
Ředitel/ka odboru 1 165 362 Kč 97 114 Kč
Vedoucí úřadu 1 645 266 Kč 137 106 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí úřadu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva za všechny dostupné roky

Open data pro Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva