Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

IČO: 71009191
Datová schránka: jaaai36

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 335 980 Kč 111 332 Kč Mobilní telefon
Ředitel sekce 1 1 142 034 Kč 95 170 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 1 933 037 Kč 77 753 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 306 043 Kč 108 837 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 3 946 773 Kč 78 898 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 4 975 752 Kč 81 313 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 5 784 374 Kč 65 365 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 6 1 071 429 Kč 89 286 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 7 909 357 Kč 75 780 Kč Mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 259 483 Kč 104 957 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 897 068 Kč 74 756 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 948 467 Kč 79 039 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 1 076 571 Kč 89 714 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 928 701 Kč 77 392 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 1 363 765 Kč 113 647 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 983 621 Kč 81 968 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 776 482 Kč 64 707 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce 1 1 210 113 Kč 100 843 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 445 652 Kč 120 471 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 1 053 580 Kč 87 798 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 081 967 Kč 90 164 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 1 548 792 Kč 129 066 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 1 087 269 Kč 90 606 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 1 125 148 Kč 93 762 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 903 710 Kč 75 309 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 994 808 Kč 82 901 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce 1 1 323 887 Kč 110 324 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 496 401 Kč 124 700 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 1 844 663 Kč 70 389 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 056 619 Kč 88 052 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 3 1 000 218 Kč 83 352 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 4 944 092 Kč 78 674 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 5 1 387 565 Kč 115 630 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 6 953 231 Kč 79 436 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 7 1 097 001 Kč 91 417 Kč Mobilní telefon
Ředitel sekce 1 862 603 Kč 95 845 Kč Mobilní telefon
Ředitel sekce 2 198 089 Kč 99 045 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně