Nemocnice Na Homolce

IČO: 00023884
Datová schránka: jb4gp8f

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 3 297 427 Kč 274 786 Kč 0
Náměstek/náměstkyně 1 1 415 267 Kč 117 939 Kč 0
Náměstek/náměstkyně 2 2 381 652 Kč 198 471 Kč 0
Náměstek/náměstkyně 3 2 453 279 Kč 204 440 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 1 2 215 231 Kč 184 603 Kč
Náměstek/náměstkyně 2 1 304 129 Kč 108 677 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 1 486 189 Kč 185 774 Kč
Ředitel/ka 1 954 626 Kč 162 886 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nemocnice Na Homolce za všechny dostupné roky

Open data pro Nemocnice Na Homolce