Okresní soud v Mladé Boleslavi

IČO: 00024554
Datová schránka: jiuabxj

justice soudy
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 2 293 200 Kč 191 100 Kč
Soudce 10 1 556 400 Kč 129 700 Kč
Soudce 11 2 061 600 Kč 171 800 Kč
Soudce 12 1 774 800 Kč 147 900 Kč
Soudce 13 1 897 200 Kč 158 100 Kč
Soudce 14 1 378 800 Kč 114 900 Kč
Soudce 15 1 665 600 Kč 138 800 Kč
Soudce 16 1 556 400 Kč 129 700 Kč
Soudce 17 1 815 600 Kč 151 300 Kč
Soudce 18 1 556 400 Kč 129 700 Kč
Soudce 19 1 993 200 Kč 166 100 Kč
Soudce 2 1 952 400 Kč 162 700 Kč
Soudce 20 2 047 200 Kč 170 600 Kč
Soudce 21 1 556 400 Kč 129 700 Kč
Soudce 3 1 952 400 Kč 162 700 Kč
Soudce 4 104 100 Kč 138 800 Kč
Soudce 5 775 575 Kč 114 900 Kč
Soudce 6 1 952 400 Kč 162 700 Kč
Soudce 7 1 897 200 Kč 158 100 Kč
Soudce 8 689 400 Kč 114 900 Kč
Soudce 9 1 952 400 Kč 162 700 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 1 731 600 Kč 144 300 Kč
Soudce 10 1 767 600 Kč 147 300 Kč
Soudce 11 1 574 400 Kč 131 200 Kč
Soudce 12 1 634 400 Kč 136 200 Kč
Soudce 13 1 477 200 Kč 123 100 Kč
Soudce 14 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 15 1 610 400 Kč 134 200 Kč
Soudce 16 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 17 1 816 800 Kč 151 400 Kč
Soudce 18 1 767 600 Kč 147 300 Kč
Soudce 19 2 070 000 Kč 172 500 Kč
Soudce 2 1 731 600 Kč 144 300 Kč
Soudce 20 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 21 402 500 Kč 115 000 Kč
Soudce 3 345 000 Kč 115 000 Kč
Soudce 4 972 900 Kč 108 100 Kč
Soudce 5 1 785 600 Kč 148 800 Kč
Soudce 6 1 785 600 Kč 148 800 Kč
Soudce 7 305 700 Kč 101 900 Kč
Soudce 8 1 731 600 Kč 144 300 Kč
Soudce 9 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 10 1 574 400 Kč 131 200 Kč
Soudce 11 1 634 400 Kč 136 200 Kč
Soudce 12 1 477 200 Kč 123 100 Kč
Soudce 13 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 14 1 513 200 Kč 126 100 Kč
Soudce 15 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 16 1 816 800 Kč 151 400 Kč
Soudce 17 611 400 Kč 101 900 Kč
Soudce 18 2 070 000 Kč 172 500 Kč
Soudce 19 1 731 600 Kč 144 300 Kč
Soudce 2 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 20 1 634 400 Kč 136 200 Kč
Soudce 21 1 380 000 Kč 115 000 Kč
Soudce 3 1 380 000 Kč 115 000 Kč
Soudce 4 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 5 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 6 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 7 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 8 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 9 1 767 600 Kč 147 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 10 1 477 200 Kč 123 100 Kč
Soudce 11 1 634 400 Kč 136 200 Kč
Soudce 12 690 000 Kč 115 000 Kč
Soudce 13 1 120 900 Kč 101 900 Kč
Soudce 14 1 513 200 Kč 126 100 Kč
Soudce 15 2 034 000 Kč 169 500 Kč
Soudce 16 1 120 900 Kč 101 900 Kč
Soudce 17 1 816 800 Kč 151 400 Kč
Soudce 18 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 19 1 405 200 Kč 117 100 Kč
Soudce 2 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 20 1 731 600 Kč 144 300 Kč
Soudce 21 1 634 400 Kč 136 200 Kč
Soudce 22 1 380 000 Kč 115 000 Kč
Soudce 3 305 700 Kč 101 900 Kč
Soudce 4 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 5 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 6 1 222 800 Kč 101 900 Kč
Soudce 7 1 683 600 Kč 140 300 Kč
Soudce 8 1 120 900 Kč 101 900 Kč
Soudce 9 1 767 600 Kč 147 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 1 526 400 Kč 127 200 Kč
Soudce 10 1 428 000 Kč 119 000 Kč
Soudce 11 1 658 400 Kč 138 200 Kč
Soudce 12 1 372 800 Kč 114 400 Kč
Soudce 13 1 603 200 Kč 133 600 Kč
Soudce 14 1 110 000 Kč 92 500 Kč
Soudce 15 1 110 000 Kč 92 500 Kč
Soudce 16 1 570 800 Kč 130 900 Kč
Soudce 17 1 483 200 Kč 123 600 Kč
Soudce 18 1 845 600 Kč 153 800 Kč
Soudce 19 1 658 400 Kč 138 200 Kč
Soudce 2 1 526 400 Kč 127 200 Kč
Soudce 20 1 658 400 Kč 138 200 Kč
Soudce 21 1 110 000 Kč 92 500 Kč
Soudce 3 1 483 200 Kč 123 600 Kč
Soudce 4 1 483 200 Kč 123 600 Kč
Soudce 5 832 500 Kč 92 500 Kč
Soudce 6 1 483 200 Kč 123 600 Kč
Soudce 7 1 658 400 Kč 138 200 Kč
Soudce 8 1 570 800 Kč 130 900 Kč
Soudce 9 335 100 Kč 111 700 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Soudce 1 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 10 765 900 Kč 85 100 Kč
Soudce 11 1 399 200 Kč 127 200 Kč
Soudce 12 1 132 800 Kč 94 400 Kč
Soudce 13 1 476 000 Kč 123 000 Kč
Soudce 14 510 600 Kč 85 100 Kč
Soudce 15 255 300 Kč 85 100 Kč
Soudce 16 1 405 200 Kč 117 100 Kč
Soudce 17 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 18 1 526 400 Kč 127 200 Kč
Soudce 19 1 526 400 Kč 127 200 Kč
Soudce 2 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 3 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 4 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 5 1 365 600 Kč 113 800 Kč
Soudce 6 1 526 400 Kč 127 200 Kč
Soudce 7 1 446 000 Kč 120 500 Kč
Soudce 8 1 658 400 Kč 138 200 Kč
Soudce 9 1 315 200 Kč 109 600 Kč

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Požadované informace byly poskytnuty v požadovaném formátu, po uhrazení nákladů na zpracování odpovědi v rozumné výši, která odpovídá objemu poskytnutých dat.

Open data

Open data s kompletními platy pro Okresní soud v Mladé Boleslavi za všechny dostupné roky

Open data pro Okresní soud v Mladé Boleslavi