Správa základních registrů

IČO: 72054506
Datová schránka: jjqjqih

it
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 515 408 Kč 126 284 Kč
Ředitel 2 1 401 827 Kč 116 819 Kč
Ředitel 3 1 164 313 Kč 97 026 Kč
Ředitel 4 1 039 856 Kč 86 655 Kč
Vedoucí oddělení 1 993 107 Kč 82 759 Kč
Vedoucí oddělení 2 804 684 Kč 73 153 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 480 869 Kč 123 406 Kč
Ředitel 2 1 288 434 Kč 107 370 Kč
Ředitel 3 1 144 204 Kč 95 350 Kč
Ředitel 4 1 053 247 Kč 87 771 Kč
Vedoucí oddělení 1 928 910 Kč 77 409 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 428 456 Kč 119 038 Kč
Ředitel 2 1 293 072 Kč 107 756 Kč
Ředitel 3 1 121 340 Kč 93 445 Kč
Ředitel 4 1 051 416 Kč 87 618 Kč
Vedoucí oddělení 1 933 768 Kč 77 814 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 312 120 Kč 109 343 Kč
Ředitel 2 1 148 347 Kč 95 696 Kč
Ředitel 3 867 040 Kč 96 338 Kč
Ředitel 4 1 089 346 Kč 90 779 Kč
Vedoucí oddělení 1 907 756 Kč 75 646 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 1 324 576 Kč 110 381 Kč
Ředitel 2 1 213 663 Kč 101 139 Kč
Ředitel 3 490 539 Kč 61 317 Kč
Ředitel 4 892 240 Kč 74 353 Kč
Vedoucí oddělení 1 773 699 Kč 64 475 Kč
Vedoucí oddělení 2 577 534 Kč 52 503 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa základních registrů za všechny dostupné roky

Open data pro Správa základních registrů