Nejvyšší soud

IČO: 48510190
Datová schránka: kccaa9t

justice soudy
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
soudce 2 511 600 Kč 209 300 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 824 800 Kč 235 400 Kč
soudce (předseda senátu) 2 715 600 Kč 226 300 Kč
Předseda/předsedkyně NS 4 120 594 Kč 343 383 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
Místopředseda/místopředsedkyně NS 3 509 701 Kč 292 475 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
Ředitel / vedoucí 1 1 836 853 Kč 153 071 Kč
Ředitel / vedoucí 2 1 384 829 Kč 115 402 Kč
Ředitel / vedoucí 3 604 256 Kč 50 355 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího soudu 3 126 875 Kč 260 573 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, ubytovna v budově NS
Předseda/předsedkyně Nejvyššího soudu 3 658 530 Kč 304 878 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, ubytovna v budově NS
Ředitel / vedoucí 1 1 790 642 Kč 149 220 Kč
Ředitel / vedoucí 2 1 260 836 Kč 105 070 Kč
Ředitel / vedoucí 3 594 484 Kč 49 540 Kč
soudce 2 362 800 Kč 196 900 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 658 000 Kč 221 500 Kč
soudce (předseda senátu) 2 556 000 Kč 213 000 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího soudu 2 698 019 Kč 245 274 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího soudu 3 642 412 Kč 303 534 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, ubytovna v budově NS
Ředitel / vedoucí 1 1 557 633 Kč 129 803 Kč
Ředitel / vedoucí 3 1 234 916 Kč 102 910 Kč
Ředitel / vedoucí 4 605 932 Kč 50 494 Kč
Ředitel / vedoucí 5 901 566 Kč 75 131 Kč
soudce 2 228 400 Kč 185 700 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 506 800 Kč 208 900 Kč
soudce (předseda senátu) 2 409 600 Kč 200 800 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího soudu 3 123 596 Kč 260 300 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího soudu 2 613 791 Kč 326 724 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Ředitel / vedoucí 1 1 384 130 Kč 115 344 Kč
Ředitel / vedoucí 2 738 969 Kč 61 581 Kč
Ředitel / vedoucí 3 1 230 093 Kč 102 508 Kč
Ředitel / vedoucí 4 554 577 Kč 46 215 Kč
Ředitel / vedoucí 5 955 638 Kč 79 637 Kč
soudce 2 228 400 Kč 185 700 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 506 800 Kč 208 900 Kč
soudce (předseda senátu) 2 409 600 Kč 200 800 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
místopředseda soudu 2 492 400 Kč 207 700 Kč
předseda soudu 2 745 600 Kč 228 800 Kč
soudce 2 020 800 Kč 168 400 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 272 800 Kč 189 400 Kč
soudce (předseda senátu) 2 185 200 Kč 182 100 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
místopředseda soudu 2 295 600 Kč 191 300 Kč
předseda soudu 2 527 200 Kč 210 600 Kč
soudce 1 860 000 Kč 155 000 Kč
soudce (předseda kolegia) 2 092 800 Kč 174 400 Kč
soudce (předseda senátu) 2 012 400 Kč 167 700 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího soudu 2 770 437 Kč 230 870 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího soudu 3 401 424 Kč 283 452 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Ředitel / vedoucí 1 1 173 041 Kč 97 753 Kč
Ředitel / vedoucí 2 689 103 Kč 57 425 Kč
Ředitel / vedoucí 3 935 203 Kč 77 934 Kč
Ředitel / vedoucí 4 447 603 Kč 37 300 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího soudu 2 673 487 Kč 222 791 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího soudu 3 282 080 Kč 273 507 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Ředitel / vedoucí 1 980 243 Kč 81 687 Kč
Ředitel / vedoucí 2 699 811 Kč 58 318 Kč
Ředitel / vedoucí 3 828 580 Kč 69 048 Kč
Ředitel / vedoucí 4 477 709 Kč 39 809 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně NS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace o platech managementu a předsedy a místopředsedy soudu v 3/2024. Platy (a počty) soudců (vyjma předsedy a místopředsedy soudu) z let 2018-23 byly poskytnuty soudem informací o koeficientech dle zákona č. 236/1995 Sb. po dalším dotazování v 5/2024. Hlídač platy z uvedených údajů dopočítal.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nejvyšší soud za všechny dostupné roky

Open data pro Nejvyšší soud