Česká centra

IČO: 48546038
Datová schránka: kykkamx

zahraničí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální komisař 1 088 762 Kč 90 730 Kč mobil, NB
Generální ředitel 1 175 551 Kč 97 963 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 1 712 007 Kč 59 334 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 10 636 403 Kč 66 292 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 11 807 822 Kč 67 319 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 2 786 075 Kč 65 506 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 3 842 284 Kč 70 190 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 4 838 065 Kč 69 839 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 5 781 474 Kč 65 123 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 6 806 495 Kč 67 208 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 7 443 487 Kč 49 276 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 8 842 148 Kč 70 179 Kč mobil, NB
Vedoucí oddělení 9 701 987 Kč 58 499 Kč mobil, NB
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 039 446 Kč 86 621 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 1 653 283 Kč 54 440 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 2 741 293 Kč 61 774 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 3 803 771 Kč 66 981 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 4 746 608 Kč 62 217 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 5 699 233 Kč 58 269 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 6 730 188 Kč 60 849 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 7 424 021 Kč 35 335 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 8 799 781 Kč 66 648 Kč mobilní telefon + notebook
Zástupce Generálního ředitele 1 766 779 Kč 76 678 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 002 835 Kč 83 570 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 1 669 905 Kč 55 825 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 2 691 792 Kč 57 649 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 3 665 392 Kč 55 449 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 4 635 639 Kč 52 970 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 5 694 843 Kč 57 904 Kč mobilní telefon + notebook
Zástupce Generálního ředitele 1 440 207 Kč 55 026 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 003 421 Kč 83 618 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 1 215 683 Kč 35 947 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 2 626 597 Kč 52 216 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 3 628 146 Kč 52 346 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 4 701 872 Kč 58 489 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 5 687 499 Kč 57 292 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 6 606 673 Kč 50 556 Kč mobilní telefon, notebook
Zástupce Generálního ředitele 1 263 486 Kč 43 914 Kč mobilní telefon, notebook
Zástupce Generálního ředitele 2 387 293 Kč 64 549 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 893 432 Kč 74 453 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 636 371 Kč 63 637 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 666 930 Kč 55 578 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 638 748 Kč 53 229 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 4 566 809 Kč 47 234 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 5 610 297 Kč 50 858 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 6 210 555 Kč 42 111 Kč mobilní telefon
Zástupce Generálního ředitele 1 722 347 Kč 60 196 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 807 728 Kč 73 430 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 1 743 728 Kč 61 977 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 2 712 979 Kč 59 415 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 3 692 096 Kč 57 675 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 4 670 241 Kč 55 853 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 5 133 851 Kč 44 617 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 6 146 899 Kč 48 966 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 7 246 551 Kč 49 310 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 8 203 196 Kč 50 799 Kč mobilní telefon
Ředitel/ka úseku 9 593 966 Kč 49 497 Kč mobilní telefon
Zástupce Generálního ředitele 1 754 184 Kč 62 849 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká centra za všechny dostupné roky

Open data pro Česká centra