Povodí Moravy, s.p.

IČO: 70890013
Datová schránka: m49t8gw

životní prostředí voda

Přehled platů

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Státní podnik nás místo požadované odpovědi odkázal na Centrální registr oznámení. Zareagovali jsme stížností na postup při vyřizování žádosti o informace.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Povodí Moravy, s.p. za všechny dostupné roky

Open data pro Povodí Moravy, s.p.