Uměleckoprůmyslové museum v Praze

IČO: 00023442
Datová schránka: m86sw9i

kultura muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 605 973 Kč 133 831 Kč
Ředitel/ka knihovny 587 062 Kč 61 152 Kč
Ředitel/ka sbírek a výzkumu 676 725 Kč 84 170 Kč
Správní ředitel/ka 844 655 Kč 70 388 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 385 915 Kč 115 493 Kč
Ředitel/ka knihovny 631 835 Kč 52 653 Kč
Ředitel/ka sbírek a výzkumu 798 373 Kč 66 531 Kč
Správní ředitel/ka 689 149 Kč 57 429 Kč
Vedoucí oddělení 690 778 Kč 57 565 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu, včetně zdůvodnění odměn. Ale až po naší stížnosti na nereagování.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze