Vojenská nemocnice Olomouc

IČO: 60800691
Datová schránka: mdasj3u

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 467 552 Kč 122 296 Kč
Náměstek 1 1 496 600 Kč 124 717 Kč
Náměstek 2 1 568 011 Kč 130 668 Kč
Náměstek 3 1 791 600 Kč 149 300 Kč
Náměstek 4 1 518 216 Kč 126 518 Kč
Náměstek 5 1 263 253 Kč 105 271 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení 1 527 405 Kč 127 284 Kč
Náměstek ředitele pro farmacii a zdravotnickou techniku 1 573 643 Kč 131 137 Kč
Náměstek ředitele pro logistiku 1 974 558 Kč 164 547 Kč
Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči 722 482 Kč 103 212 Kč
Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči 593 207 Kč 118 641 Kč
Náměstek ředitele pro věci lékařské 2 115 956 Kč 176 330 Kč
Ředitel 2 039 930 Kč 169 994 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 2 196 503 Kč 183 042 Kč
Náměstek 2 1 424 003 Kč 118 667 Kč
Náměstek 3 1 488 420 Kč 124 035 Kč
Náměstek 4 1 586 929 Kč 132 244 Kč
Náměstek 5 1 411 387 Kč 117 616 Kč
Ředitel 1 875 131 Kč 156 261 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vojenská nemocnice Olomouc za všechny dostupné roky

Open data pro Vojenská nemocnice Olomouc