Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

IČO: 75151502
Datová schránka: n5hai7v

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 805 620 Kč 150 468 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 607 795 Kč 133 983 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 635 741 Kč 136 312 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 561 420 Kč 130 118 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 755 732 Kč 146 311 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 532 365 Kč 127 697 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 472 538 Kč 122 712 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 549 704 Kč 129 142 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 759 142 Kč 146 595 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 576 296 Kč 131 358 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 437 096 Kč 119 758 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 456 474 Kč 121 373 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 819 171 Kč 151 598 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 564 461 Kč 130 372 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 764 688 Kč 127 448 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 482 014 Kč 123 501 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje