Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

IČO: 00020681
Datová schránka: n5v4bry

životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ÚHÚL 1 433 543 Kč 119 462 Kč
Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL 1 179 252 Kč 98 271 Kč
Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL 1 096 967 Kč 91 414 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL a 273 052 Kč 91 017 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL b 747 409 Kč 83 045 Kč
Ředitel/ka pobočky 1 958 349 Kč 79 862 Kč
Ředitel/ka pobočky 2 950 335 Kč 79 195 Kč
Ředitel/ka pobočky 3 925 821 Kč 77 152 Kč
Ředitel/ka pobočky 4 918 511 Kč 76 543 Kč
Ředitel/ka pobočky 5 931 517 Kč 77 626 Kč
Ředitel/ka pobočky 6 899 359 Kč 74 947 Kč
Ředitel/ka pobočky 7 934 828 Kč 77 902 Kč
Ředitel/ka pobočky 8 778 416 Kč 64 868 Kč
Ředitel/ka pobočky 9 875 635 Kč 72 970 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL 694 384 Kč 99 198 Kč
Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL 472 770 Kč 94 554 Kč
Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL 1 084 730 Kč 90 394 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL 1 155 930 Kč 96 328 Kč
Ředitel/ka pobočky 1 926 178 Kč 77 182 Kč
Ředitel/ka pobočky 2 920 983 Kč 76 749 Kč
Ředitel/ka pobočky 3 889 408 Kč 74 117 Kč
Ředitel/ka pobočky 4 875 391 Kč 72 949 Kč
Ředitel/ka pobočky 5 900 007 Kč 75 001 Kč
Ředitel/ka pobočky 6 842 874 Kč 70 240 Kč
Ředitel/ka pobočky 7 860 870 Kč 71 739 Kč
Ředitel/ka pobočky 8 187 323 Kč 62 441 Kč
Ředitel/ka pobočky 9 848 814 Kč 70 735 Kč
Ředitel/ka ÚHÚL 707 300 Kč 101 043 Kč
Ředitel/ka ÚHÚL 630 972 Kč 126 194 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL 1 166 223 Kč 97 185 Kč
Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL 1 104 902 Kč 92 075 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL 1 196 671 Kč 99 723 Kč
Ředitel/ka pobočky 1 917 490 Kč 76 458 Kč
Ředitel/ka pobočky 2 1 014 086 Kč 84 507 Kč
Ředitel/ka pobočky 3 861 580 Kč 71 798 Kč
Ředitel/ka pobočky 4 854 864 Kč 71 239 Kč
Ředitel/ka pobočky 5 886 559 Kč 73 880 Kč
Ředitel/ka pobočky 6 879 568 Kč 73 297 Kč
Ředitel/ka pobočky 7 823 523 Kč 68 627 Kč
Ředitel/ka pobočky 8 846 038 Kč 70 503 Kč
Ředitel/ka pobočky 9 809 512 Kč 67 459 Kč
Ředitel/ka ÚHÚL 1 426 437 Kč 118 870 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL 1 114 816 Kč 92 901 Kč
Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL 1 086 918 Kč 90 577 Kč
Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL 1 140 393 Kč 95 033 Kč
Ředitel/ka ÚHÚL 1 371 968 Kč 114 331 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka ÚHÚL platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav pro hospodářskou úpravu lesů