Fakultní nemocnice Bulovka

IČO: 00064211
Datová schránka: n9hiezm

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 3 753 298 Kč 312 775 Kč
Vedoucí zaměstnanec 1 1 972 169 Kč 164 347 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 1 880 357 Kč 156 696 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 1 731 079 Kč 144 257 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 1 433 781 Kč 179 223 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 776 480 Kč 155 296 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 701 542 Kč 116 924 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 825 295 Kč 137 549 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 588 423 Kč 196 141 Kč
Vedoucí zaměstnanec 9 775 808 Kč 193 952 Kč
Vedoucí zaměstnanec 10 1 471 807 Kč 147 181 Kč
Vedoucí zaměstnanec 11 1 101 643 Kč 110 164 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 205 056 Kč 183 755 Kč
Vedoucí zaměstnanec 1 1 677 196 Kč 139 766 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 1 806 500 Kč 150 542 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 1 416 880 Kč 118 073 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 1 652 672 Kč 137 723 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 1 676 659 Kč 139 722 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 745 769 Kč 62 147 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 2 722 197 Kč 226 850 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 2 020 721 Kč 168 393 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 892 653 Kč 241 054 Kč
Vedoucí zaměstnanec 1 1 697 300 Kč 141 442 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 2 157 248 Kč 179 771 Kč
Vedoucí zaměstnanec 3 1 565 300 Kč 130 442 Kč
Vedoucí zaměstnanec 4 1 892 446 Kč 157 704 Kč
Vedoucí zaměstnanec 5 1 896 740 Kč 158 062 Kč
Vedoucí zaměstnanec 6 1 202 469 Kč 100 206 Kč
Vedoucí zaměstnanec 7 2 749 835 Kč 229 153 Kč
Vedoucí zaměstnanec 8 2 155 817 Kč 179 651 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 241 925 Kč 186 827 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 31 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce odpověděla až po naší stížnosti na nereagování. Požadované informace ale poskytla v požadovaném formátu a vysvětlila důvody překročení lhůty.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Bulovka za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní nemocnice Bulovka