Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

IČO: 72050250
Datová schránka: ndihp32

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 661 484 Kč 138 457 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 485 171 Kč 123 764 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 329 999 Kč 110 833 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 677 790 Kč 139 816 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 643 090 Kč 136 924 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 446 827 Kč 120 569 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 600 696 Kč 133 391 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 376 252 Kč 114 688 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 511 258 Kč 125 938 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 344 197 Kč 112 016 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 130 681 Kč 94 223 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 647 465 Kč 137 289 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 504 016 Kč 125 335 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 890 036 Kč 111 255 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 481 322 Kč 123 444 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 690 859 Kč 140 905 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje