Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

IČO: 71009361
Datová schránka: nf5j9jn

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 563 297 Kč 130 275 Kč
Zástupce ředitele / Vedoucí centra I. 1 069 170 Kč 89 098 Kč
Vedoucí centra II. 1 115 871 Kč 92 989 Kč
Vedoucí centra III. 988 457 Kč 82 371 Kč
Vedoucí centra IV. 899 613 Kč 74 968 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 943 135 Kč 78 595 Kč
Vedoucí centra II. 1 128 465 Kč 94 039 Kč
Vedoucí centra III. 999 277 Kč 83 273 Kč
Vedoucí centra IV. 941 032 Kč 78 419 Kč
Zástupce ředitele / Vedoucí centra I. 1 049 263 Kč 87 439 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 512 080 Kč 126 007 Kč
Zástupce ředitele / Vedoucí centra I. 1 133 520 Kč 94 460 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem za všechny dostupné roky

Open data pro Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem