Agentura pro podnikání a inovace

IČO: 05108861
Datová schránka: nntwcis

finance průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 1 178 575 Kč 130 953 Kč
Generální ředitel 2 493 290 Kč 164 430 Kč
Ředitel sekce 1 1 253 379 Kč 104 448 Kč
Ředitel sekce 2 1 119 820 Kč 93 318 Kč
Ředitel sekce 3 1 044 756 Kč 87 063 Kč
Zástupce GŘ 1 508 957 Kč 125 746 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 554 273 Kč 129 523 Kč
Ředitel sekce 1 1 185 605 Kč 98 800 Kč
Ředitel sekce 2 1 137 457 Kč 94 788 Kč
Ředitel sekce 3 1 053 836 Kč 87 820 Kč
Zástupce GŘ 1 598 158 Kč 133 180 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 547 442 Kč 128 954 Kč
Ředitel sekce 1 1 134 163 Kč 94 514 Kč
Ředitel sekce 2 1 101 181 Kč 91 765 Kč
Ředitel sekce 3 654 820 Kč 81 853 Kč
Zástupce GŘ 1 449 392 Kč 120 783 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel 1 650 359 Kč 137 530 Kč
Ředitel sekce 1 1 291 180 Kč 107 598 Kč
Ředitel sekce 2 1 241 926 Kč 103 494 Kč
Ředitel sekce 3 1 242 880 Kč 103 573 Kč
Zástupce GŘ 1 535 922 Kč 127 994 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Agentura pro podnikání a inovace za všechny dostupné roky

Open data pro Agentura pro podnikání a inovace