Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

IČO: 00412830
Datová schránka: nsm2bq4

kultura muzeum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 291 934 Kč 107 661 Kč mobilní telefon
Vedoucí 1 666 883 Kč 55 574 Kč mobilní telefon
Vedoucí 2 575 818 Kč 47 985 Kč mobilní telefon
Vedoucí 3 502 523 Kč 41 877 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 230 185 Kč 102 515 Kč mobilní telefon
Vedoucí 1 702 222 Kč 58 519 Kč mobilní telefon
Vedoucí 2 589 908 Kč 49 159 Kč mobilní telefon
Vedoucí 3 503 738 Kč 41 978 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 227 992 Kč 102 333 Kč mobilní telefon
Vedoucí 1 647 513 Kč 53 959 Kč mobilní telefon
Vedoucí 2 456 102 Kč 38 009 Kč mobilní telefon
Vedoucí 3 489 747 Kč 40 812 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 179 240 Kč 98 270 Kč
Vedoucí 1 650 029 Kč 54 169 Kč
Vedoucí 2 490 586 Kč 40 882 Kč
Vedoucí 3 453 648 Kč 37 804 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 41 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi za všechny dostupné roky

Open data pro Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi